Over ons

 

Uit het vermaarde toneelgezelschap Art&Pro is sociëteit De Voortzetting voortgekomen.

Deze organisatie heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een kruispunt waar theater en literatuur elkaar ontmoeten. De Voortzetting werkt aan de totstandkoming van evenementen en brengt al doende nieuwe schrijvers, boeken en toneelstukken onder de aandacht. Soms produceren we een programma. Meer dan Planken en Hartstocht was in het recente verleden een succesvol voorbeeld van zo'n evenement. In de afgelopen seizoenen ontwikkelden we samen met theater Oostblok het programma de Kretenzers, organiseerden we boekpresentaties en werkten we samen met boekhandelaren en kleine podia door het hele land.

We zoeken steeds naar samenwerking met verwante organisaties zoals Het Jungle Theater, Theater Bellevue, beiden in Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam afdeling Theaterwetenschap, de HKU en diverse andere beroepsopleidingen. Met gezamenlijke inzet proberen we de manifestaties of voorstellingen tot een succes te maken. Belangstelling wekken voor de verschillende boekuitgaven, de schrijvers presenteren en hun ervaringen op het culturele vlak toelichten, blijft uitgangspunt van de stichting. Manifestaties organiseren waaromheen de theatrale gebeurtenissen zich afspelen, blijft voor ons het middel om dit doel te bereiken.

Daarnaast zoeken we steeds nieuwe wegen om campagnes op touw te zetten en proberen een fundament te leggen onder diverse uitgaven. We zullen vanzelfsprekend die schrijvers onder de aandacht brengen die zich zowel met theaterwerk als met literair werk verdienstelijk hebben gemaakt.

De Voortzetting van Art&Pro stimuleert, initieert en organiseert evenementen die het theatrale met het literaire verbindt. 


Loek Zonneveld

In het najaar van 2018 overleed toneelcriticus Loek Zonneveld. Jarenlang werkte hij mee aan een aantal projecten van De Voortzetting. Hij was ondermeer de bedenker van de formule Meer dan Planken en wat Hartstocht: het programma waarin live werd gerepeteerd aan stukken uit het wereldrepertoire. Wij zullen namens de stichting een bijdrage leveren aan het veiligstellen en de openbaarmaking van bepaalde onderdelen van zijn nalatenschap.