Gegevens Stichting

 

1)  De Stichting draagt de naam: “de voortzetting van Art & Pro” en werd opgericht bij notariële akte d.d. 8 januari 2003


 2) Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

Voorzitter: ........, Amsterdam, Secretaris: K.I. Rörik, Eindhoven, Penningmeester
D. Schild, Mijdrecht, Bestuurslid: R.P.P. Caubo, Amsterdam, Bestuurslid: R.F.W. Weber, Hoorn

Cultureel adviseur: Frans Strijards.


3) Gegevens van de Stichting  

Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting is: 8118.86.633, K.v.K.-nummer 34184761


4) De doelstelling van de Stichting is conform de oprichtingsakte

  •  het ontwikkelen en organiseren van culturele evenementen, waaronder begrepen
  • theater voorstellingen waarin het literaire element met het theatrale wordt verbonden
  • het organiseren van bijeenkomsten of symposia op cultureel gebied, lezingen, besprekingen
  • al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles
  • in de ruimste zin des woords en dat wat de verbinding tussen de disciplines dient


5) Beloningsbeleid van de bestuursleden en/of vrijwilligers:

De bestuursleden en vrijwilligers zullen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen, behoudens een onkostenvergoeding op basis van de door hen, ten behoeve van de Stichting, gemaakte onkosten. Deze onkosten zullen op declaratiebasis, vergezeld van bonnen/facturen worden uitbetaald. Voor specialistische bijdragen kan een honorarium worden afgesproken. De Stichting heeft geen personeel in dienst.


6) Contact:

Voor contact kunt u gebruik maken van het contactformulier zoals opgenomen onder contact. Voor direct contact kunt u telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 
020-6930257.


7) Financiële verantwoording:

De jaarstukken van de afgelopen jaren treft u aan onder financiële verantwoording/beleid


8) Beleidsnota:

De beleidsnota treft u eveneens aan onder  financiële verantwoording/beleid


9) Een overzicht van onze activiteiten treft u aan onder activiteiten