Activiteiten

Uit het vermaarde toneelgezelschap Art & Pro is sociëteit ‘De Voortzetting’ voortgekomen en die organisatie heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een kruispunt waar theater en literatuur elkaar ontmoeten. We werken aan de totstandkoming van evenementen en brengen al doende schrijvers, boeken en toneelstukken onder de aandacht. Soms produceren we een programma, ‘Meer dan Planken en wat Hartstocht’ was in het recente verleden een succesvol voorbeeld van zo’n evenement. In de afgelopen seizoenen ontwikkelden we in samenwerking met theater Oostblok het programma: ‘De Kretenzers’. Verder organiseerden we boekpresentaties en werkten we samen met boekhandels en kleine podia. Ook in 2020 presenteren we weer diverse nieuwe programma’s. We zullen wederom schrijvers onder de aandacht brengen die zowel met theaterwerk als met literair werk voor het voetlicht treden.

Donderdag 19 december 2019 was de meest recente Kretenzers, een literaire show

Een nieuwe literaire show waarin de panelleden ter plekke fabuleren. Waarin zij literaire anekdotes, achterflappen van verzonnen boeken en vreemde feiten over schrijvers opdissen. In de verte gebaseerd op Hou je aan je woord, een befaamd Nederlands woordspelprogramma dat van 1961 tot 1963 op de AVRO werd uitgezonden. Schrijvers bleken ook onderhoudende mensen te zijn. Bovendien waren ze niet in hun eerste leugen gestikt. 

Het gaat deze avond om slagzinnen, literaire geestigheden, vluchtige of duurzame verhalen en levensbeschrijvingen die aan het publiek worden voorgelegd; zijn ze echt gebeurd of is alles puur verzonnen, is dan de vraag. Wat is waarheid en in hoeverre?

In Alsof het gedrukt staat/De Kretenzers krijgen vier kandidaten opdrachten uitgereikt die zij vrijwel ter plekke moeten oplossen of beantwoorden. De deelnemers oefenen voor uw ogen hun verbale lenigheid en improvisatievermogen. Men zal elkaar aftroeven in vindingrijkheid en esprit. De avond heeft een wedstrijdelement en het gaat ongetwijfeld een keer mis…

Na de pauze volgt dikwijls een interview met een van de vaste schrijver of een gast, met een actuele aanleiding, bijvoorbeeld een nieuw uitgave van het tijdschrift TERRAS of een publicatie van uitgeverij IT&FB i.s.m. De Voortzetting. 

Met o.a.:
Schrijvers: Froukje van der Ploeg. Timen Jan Veenstra, Erik Lindner en Frans Strijards, 
Presentatie: Maaike Bergstra  
Na de pauze: treden diverse gasten voor het voetlicht 
Muzikale begeleiding: Jan Groenteman 
Editie 26 mei 2019, Theater Bellevue met: Jan Groenteman, Erik Lindner, Timen Jan Veenstra, Froukje van der Ploeg, Frans Strijards en Maaike Bergstra.


1969

In 2019 is het vijftig jaar geleden dat de 'actie Tomaat' de gemoederen bezig hield. Het was een actie die grote gevolgen had voor het latere Nederlandse toneellandschap. Hier zijn wij eveneens doende om materiaal te verzamelen en te overdenken hoe we die actie van een halve eeuw geleden in een bepaald licht kunnen zetten, want het verhaal rond en na die actie gaat over een cultureel landschap dat veranderde en in een hoog tempo onherkenbaar werd. Komt er een publicatie uit voort? Wordt het een tentoonstelling? Of organiseren we iets anders? 

De toneelschrijver aan het woord

Helmert Woudenberg zal ons wellicht de eer bewijzen om eens te komen vertellen over zijn literaire ontdekkingen van de voorbije jaren. En zo zijn er meer lezende acteurs en actrices.  

Velen kennen de naam Vondel, de meesten van ons weten ook wie Heyermans was. Dat waren toneelschrijvers. En Hugo Claus? Dat was een schrijver die ook voor toneel schreef.   
Nederland heeft een generatie succesvolle toneelschrijvers gehad, die sinds de zeventiger jaren gezicht gaven aan dat bijzondere vak. Zij lieten zich dikwijls inspireren door de actualiteit, maar werden soms zelf een actualiteit. Bijvoorbeeld the Family van Lodewijk de Boer en Leedvermaak van Judith Herzberg waren fabelachtige gebeurtenissen en publiekssuccessen. Gerben Hellinga, Ton Vorstenbosch en Ischa Meyer waren persoonlijkheden die in het theater van zich hebben doen spreken. Maar ook iemand als Annie MG Schmidt was er altijd en zal er altijd zijn. Ook door de generaties daarna is er met succes veel toneel geschreven en opgevoerd in dit land. Uit die waaier van talent willen we een aantal mensen zover krijgen dat ze achter onze tafel plaatsnemen en komen toelichten hoe ze dat klaar hebben gespeeld. Hoe boeiend, afmattend, ingewikkeld en risicovol is het om een toneelschrijver te zijn?

Ook in deze dagen manifesteert zich weer een hoopvolle, energieke, creatieve en dwingende nieuwe generatie. We zullen met verschillende aspirant prominenten spreken. 

Een nieuwe publicatie

Er wordt daarnaast momenteel voorbereidend onderzoek gedaan voor een boek over toneelschrijvers (1960-2000), geleid door Frans Strijards, Rob van der Zalm en Anja Krans. Het historisch aspect van het bestaan van een Nederlandse toneelschrijverij leert ons veel over het sociale, religieuze en politieke klimaat dat hier geheerst heeft. Dat is het eerste deel van het verhaal. Die historische kant moet uiteraard uitmonden in een meer eigentijdse belangstelling voor het vak. Wij vinden dat dit boek nu geschreven moet worden, omdat een aantal smaak- en spraakmakende figuren die in het recente verleden als schrijver toneelwerk hebben gemaakt er nu nog zijn, of pas onlangs overleden. De herinnering aan hen is misschien nog leven in te blazen. We willen ze ook in verband brengen met de actualiteit van hun eigen tijd waardoor en waarin zij hun oeuvre hebben opgebouwd. Dat maakt het urgent. We richten ons nu in de eerste plaats op de oeuvres die min of meer afgesloten zijn. Het moet vooral een levendig boek worden over het leven dat deze schrijvers in die periode hebben geleid en het gevecht dat ze hebben geleverd in de niet zo enorm grote, maar toch wel onoverzichtelijke en turbulente artistieke gemeenschap die deze schrijvers hebben gevormd in wat men het toneelbestel noemt. 

Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws over aankomende activiteiten. Op de homepagina treft u de meest recente ontwikkelingen van De Voortzetting.

Tip

U kunt ons ook zelf benaderen voor theatrale lezingen of boekpresentaties. Wanneer u het contactformulier invult, hoort u zo spoedig mogelijk van ons.

Hieronder enkele van onze publicaties en foto's (© fotograaf Sylvia de Vlaming) van bijeenkomsten.