Welkom op onze website

 

Stichting  De Voortzetting van Art&Pro richt zich o.a. op de promotie van niet-commerciële boekuitgaven door specifieke evenementen te organiseren zoals De Kretenzers (alsof het gedrukt staat) dat momenteel overal in het land te zien is. Onze evenementen spelen zich af op het kruispunt waar de theatrale- en literaire wereld elkaar ontmoeten. Zoals we met
De Voortzetting eerder ook pionierswerk hebben verricht door het produceren van de theatrale gebeurtenis Meer dan Planken en wat Hartstocht.

In het algemeen  stimuleert, initieert en organiseert De Voortzetting van Art&Pro evenementen die het theatrale met het literaire verbinden.

Op deze website vindt u een overzicht van onze activiteiten en publicaties in 2018/2019. Het is ons veertiende seizoen. Wat gaan we doen? Wat kunt u verwachten? 

Toekomstige plannen, een schets... 

We kunnen u met betrekking tot de plannen, vooruitzichten, voornemens het volgende melden: Op dit moment staat vast dat er op donderdagavond 19 december 20:00 uur een nieuwe aflevering van De Kretenzers zal gaan plaatsvinden in Theater Jungle - Tweede van Swindenstraat 26 - in Amsterdam Oost. Daar zullen behalve de vaste gasten ook dichters en andere literair geïnteresseerden aanwezig zijn. Tevens zal hier het nieuwe nummer van literair tijdschrift Terras worden gepresenteerd, dat dit keer geheel in het teken van Theater staat. Het bevat o.a. Een fragment uit de aankomende roman van Frans Strijards: Als een nacht zonder slaap...(Het boek wordt in 2020 verwacht). U kunt uw tickets inmiddels reserveren via de website van het theater. 

Aktie Tomaat                                                                                                                                                                                                                                                          De samenwerking tussen Simon van den Berg (Theaterkrant) en Frans Strijards heeft geresulteerd in elf interviews met diverse betrokkenen - zij die indertijd de Aktie Tomaat hebben meegemaakt of becommentarieerd. De Informatie die zo werd verstrekt is inmiddels verwerkt in een artikel dat Simon schreef. Dit stuk is te vinden in het nieuwe Theaterjaarboek. 

Samenwerking                                                                                                                                                                                 Er zijn plannen in ontwikkeling om een weekend te organiseren waarbij leerkrachten van het middelbaar onderwijs zich via een toneeltraining, rollenspellen en divers algemene reflecties kunnen “opfrissen”. In samenwerking en samenspraak met enkele docenten zal er deze zomer een pilot draaien. Het project is nu in een voorbereidend stadium, stichting De Voortzetting bemiddelt bij deze activiteit en voorziet zo in de behoeften. Met het initiatief van de universiteit In Reprise zijn nog steeds gesprekken gaande over een mogelijke samenwerking. Het gaat in dezen om een boekwerk dat de ontwikkeling van de toneelschrijfkunst in Nederland in kaart moet brengen. In het voorjaar van 2020 wordt er een symposium gehouden en een publicatie verwacht. Ook een intensievere samenwerking met de Hogeschool van Utrecht en Tijdschrift Terras zijn nog in ontwikkeling. 

Tot zover onze update.